MAJLIS TERTINGGI KOMED 16/17

HI!!! WELCOME TO THE OFFICIAL BLOG OF KOMED UiTM MELAKA. PLEASE DO FOLLOW US ON FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE AND INSTAGRAM.WELCOME NEW STUDENTS TO FKPM!!!!!

Tuesday, December 6, 2011

PENDAFTARAN KURSUS

PERHATIAN:

Gugur/Tambah Pendaftaran Kursus Pelajar Lama secara Online 17 November 2011 - 12 Disember 2011

Tarikh Pengesahan (Validasi) Kursus Terdaftar 13 - 26 Disember 2011

Tarikh Akhir Pembayaran Yuran 22 Disember 2011

GUGUR TARAF 27 DISEMBER 2011


Dimaklumkan bahawa para pelajar perlu membuat pendaftaran kursus secara on line. Sila pastikan bahawa anda mendaftar untuk Kod Kursus dan kelas yang betul. Sebarang kesilapan adalah tanggungjawab sendiri.
Pastikan anda menghubungi Penasihat Akademik (PA) anda jika terdapat sebarang ketidakpastian tentang Pelan Pengajian anda.

No comments: