Skip to main content

PENDAFTARAN KURSUS

PERHATIAN:

Gugur/Tambah Pendaftaran Kursus Pelajar Lama secara Online 17 November 2011 - 12 Disember 2011

Tarikh Pengesahan (Validasi) Kursus Terdaftar 13 - 26 Disember 2011

Tarikh Akhir Pembayaran Yuran 22 Disember 2011

GUGUR TARAF 27 DISEMBER 2011


Dimaklumkan bahawa para pelajar perlu membuat pendaftaran kursus secara on line. Sila pastikan bahawa anda mendaftar untuk Kod Kursus dan kelas yang betul. Sebarang kesilapan adalah tanggungjawab sendiri.
Pastikan anda menghubungi Penasihat Akademik (PA) anda jika terdapat sebarang ketidakpastian tentang Pelan Pengajian anda.

Comments

Popular posts from this blog

Contoh Surat Rasmi Permohonan Penangguhan Pembayaran Yuran

APRESIASI GALA MASSCOMM 2016 #agmkomed2016

APRESIASI GALA MASSCCOMM 2016 #agmkomed2016