Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2015

Perhatian kepada lepasan diploma !!

Salam,Perhatiankepadaparapelajarlulusan Diploma KomunikasidanMedia yang ditawarkanuntukmenyambungpengajiankeperingkatijazah di SELAIN di FakultiKomunikasidanPengajian Media.MohonkerjasamasupayaTIDAKmenerimatawaranberkenaansekiranyaiabukanapa yang andapohon. Apa yang perluandalakukanialahmembuatsuratrayuankepadaDekanFakultiKomunikasidanPengajian Media, Prof. Dr. AzizulHalim binYahyadanemailkansuratrayuanberkenaankepadaPuanNikShakerah di shakerah@salam.uitm.edu.mySekian, harapmaklumdanterimakasih.

PEMAKLUMAN PERLANTIKAN BAHARU

Assalamualaikum, 
Pemakluman Perlantikan Baharu. 
Ucapan tahniah kepada Encik Muhammad Hanapi Khamis di atas lantikan sebagai KPP FKPM UiTM MELAKA 
Sukacita dimaklumkan bahwa berkuatkuasa 1 Ogos 2015 Koordinator Fakulti bagi Fakulti Komunikasi & Pengajian Media UiTM Melaka yang baharu ialah Puan Aini Faezah Ramlan menggantikan En Mohd Hanapi Khamis yang kini dilantik selaku Ketua Pusat Pengajian.
Justeru sebarang urusan fakulti yang berkaitan Koordinator Fakulti Komunikasi & Media hendaklah  dilakukan atas nama Puan Aini Faezah Ramlan.